Политика за приватност и заштита на лични податоци

ЕКО ГРУП ОЦП дооел се обврзува да ја заштити приватноста на податоците, вклучувајќи ги и личните податоци на купувачот од веб страницата www.allvegan.mk.  и Компанијата потврдува дека ги превзема сите потребни мерки за заштита на личните податоци и со нив ќе постапува во согласност со одредбите од Законот за заштита на личните податоци и други позитивни прописи од оваа област кои се на сила во Република Северна Македонија. Купувачот гарантира за точноста на внесените податоци. www.allvegan.mk не сносува никаква одговорност доколку внесените податоци се неточни.