За интернет продавницата

аllvegan.mk интернет продавницата обезбедува понуда на широка палета на производи кои придонесуваат за постигнување на оджливост во процесите за производството на храната и имаат позитивно влијание во поглед на зачувување на животната средина и заштита на благосостојбата на животните. Покрај понудата на вкусни вегански и органски производи, нуди широка палета на производи кои одговараат за употреба при различни видови диети и различни животни стилови.

аllvegan.mk интернет продавницата е исто така посветена на обезбедувањето поддршка за домашните производни компании, кои произведуваат растителни производи, особено производи кои се наменети за замена на производите од животинско потекло. Притоа за овие компании обезбедуваме можност за промоција и пласман на нивните производи, преку понуда на фер услови на соработка.

Притоа ги покануваме сите производители, кои нудат, развиваат или имаат намера да развијат производи наменети за дирекна замена на производите од животинско потекло, да не контактираат.

аllvegan.mk интернет продавницата е управувана од ВЕРСАТУС ДООЕЛ Скопје, ЕДБ: MK4032009500310, бул Јане Сандански бр.76/-1,  1000 Скопје